Yrityskylä elävöittää yrittäjyyskasvatustyötä - yhteistyö Yrityskylän kanssa jatkuu

Sievin kunta on tehnyt yhteistyötä TATin kanssa jo useamman vuoden ajan. TAT on tarjonnut koululaisille yrittäjyyskasvatusta Yrityskylän muodossa. Kaikki kunnan 6. luokan oppilaat ovat päässeet kevätlukukausina osallistumaan harjoitusyritystoiminnan oppimispäivään Oulussa. Poikkeuksena oli koronavuodet, jolloin yrityskyläpalvelua tarjottiin omiin kouluihin, tällöin Yrityskylä muodostettiin oman luokan kesken pienemmässä mittakaavassa. Yrityskylässä oppilaat ovat tutustuneet yhteiskunnan toimintaan erilaisissa ammattirooleissa pienoiskaupungiksi luodussa oppimisympäristössä. Yrityskylä on ollut odotettu opetusjakso oppilaille, missä on saanut kokea yhteiskunnan toimintaa itse aktiivisena toimijana ammattilaisten ohjaamana.

Toukokuuhun 2023 päättyvällä kaudella yrityskyläpäivä on kuulunut myös yläkoulun 9. luokan oppilaille. Yläkoulun harjoitusympäristö on painottanut yritystoiminnan digitaalisuutta, pelillisyyttä ja vuorovaikutustilanteita.

Sievin kunta on tehnyt jatkosopimuksen yhteistyölle TATin kanssa vuosille 2023-2026. Uudelle kolmivuotisjaksolle kuuluu 6.- ja 9. luokkalaisten yrityskyläpäivien ja opetusmateriaalien lisäksi koko peruskoulun ja lukion kattava palvelupolku opetusmateriaaleineen. Palvelupolku on odotettu lisä palvelutarjontaan. Yrittäjyyskasvatus on tärkeä osa opetussuunnitelmia. Palvelupolun materiaaleja tullaan hyödyntämään opetuksen tukena jo alaluokista lähtien. Uutena palveluna on myös Sievissä vuosi sitten aloittanut lukiolaisten sijoittajakoulu, joka on koko toisen asteen opintojen ajan kestävä kurssi, jossa opiskellaan sijoittamisen ja osakesäästämisen perusteita innostavalla tavalla.

TATin toiminta rakentuu kattavan palvelupolun ympärille. Palvelupolku tarjoaa monipuolisia ja ajantasaisia asiantuntijoiden kehittämiä sisältöjä alakoulusta toiselle asteelle. TATin palvelupolku sisältää talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitoja kehittäviä kokonaisuuksia, joita niin kunnat kuin yksittäiset opettajat voivat hyödyntää osana opetussuunnitelman noudattamista. TATin palvelupolku varmistaa, että jokainen nuori saa riittävää tukea tulevaisuustaitojen hallitsemiseen.

Kokonaiskustannukset yhteistyöstä TATin kanssa Sievin sivistystoimelle ovat 3350-3870 € vuodessa, mikä otetaan huomioon talousarviossa. Yhteistyösopimus tukee Sievin perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien mukaista yrittäjyyskasvatusta.

 

Palvelupolku