Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista hallintosäännön antamien oikeuksien rajoissa. Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kuntalain 140 § 2 mom. mukaisesti: ne viranhaltijapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa.

Päätös on nähtävissä verkossa ainakin muutoksenhakuajan päättymiseen saakka.

Viranhaltijapäätökset

Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Otsikko Tiedostot Päiväys
1/2023 Kotoutumiskoordinaattorin viran väliaikainen täyttäminen 18.02.2023
Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointijohtaja
Otsikko Tiedostot Päiväys
2/2023 Nuorisotyöntekijän sijaisen valinta ajalle 1.2.-31.12.pdf 27.01.2023
1/2023 Tavoitteena työ -hankkeen projektiohjaajan valinta.pdf 18.01.2023
Ympäristösihteeri
Ympäristösihteeri
Otsikko Tiedostot Päiväys
3/2023 Jälkihoitovakuuden palautus - Destia Oy 24.01.2023
2/2023 Maa-aineslupa - Kallion murske Oy 18.01.2023
1/2023 Maa-ainesluvan jälkihoitovakuuden palautus - Morenia Oy konkurssipesä 17.01.2023
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Otsikko Tiedostot Päiväys
2/2023 Edustajien nimeäminen Kaukasennevan ja muidenkin tuulivoimahankkeiden YVA-seurantaryhmään.pdf 23.01.2023
1/2023 Avustus Tammenlehvän Sievin Perinnetoimikunnalle.pdf 16.01.2023
Sivistysjohtaja
Sivistysjohtaja
Otsikko Tiedostot Päiväys
2/2023 Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri-lastenhoitaja toimen perustaminen 18.01.2023
Rehtori
Rehtori
Otsikko Tiedostot Päiväys
1/2023 Pienryhmä 1-2 erityisluokan opettajan valinta 17.01.2023
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Otsikko Tiedostot Päiväys
17/2022 Kellilä-Saukontien yksityistien sillan perusparannusavustuksen maksaminen 21.12.2022