Toimielimet ja luottamushenkilöt

Sievin kunnanvaltuustossa on 21 jäsentä:

Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä:

Lautakuntia on yhteensä viisi:
Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä)
Tarkastuslautakunta (5 jäsentä)
Sivistyslautakunta (7 jäsentä)
Tekninen lautakunta (7 jäsentä)
Hyvinvointilautakunta (7 jäsentä).

Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii 5-jäseninen lupajaosto (ympäristölautakunnan tilalle 1.1.2022 alkaen).

Luottamushenkilöiden sähköpostiosoitteet on muotoa etunimi.sukunimi [at] sievi.fi.

Luottamushenkilöilmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella.