Perhepäivähoito

Perhepäivähoidolla on pitkä historia osana suomalaista päivähoitoa ja varhaiskasvatusta. Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa kodinomaista varhaiskasvatusta ja sitä voidaan järjestää yhden tai kahden hoitajan toteuttamana tai erityistapauksissa kolmen hoitajan yhteisesti toteuttamana varhaiskasvatuksena.

Perhepäivähoito hoitajan kotona

Perhepäivähoitaja on varhaiskasvattaja, joka työskentelee omassa kodissaan ja vastaa oman lapsiryhmänsä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Perhepäivähoitajan työn keskiössä on pedagoginen toiminta, joka rakentuu laadukkaasta vuorovaikutuksesta, leikistä, kohtaamisesta ja yhteisestä osallisuudesta, perushoidon pedagogiikasta sekä monipuolisista oppimisen, tekemisen ja kokemisen mahdollisuuksista ja hetkiin tarttumisen hienoudesta.

Perhepäivähoitajan lapsiryhmässä on neljä kokoaikaista hoitoa tarvitsevaa eri-ikäistä lasta, mukaan lukien hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.  Lapsiryhmä on pieni, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen huomioimisen monin eri tavoin. Päivän suunnitelmissa voi joustaa lapsiryhmän kiinnostuksen kohteiden ja tilanteiden mukaan. Leikille, hassuttelulle ja huumorille on aina tilaa perhepäivähoidon pienessä ja tutussa ryhmässä.

Yhteistyö huoltajien kanssa on tiivistä ja päivittäinen yhteydenpito on rikkaus. Luottamuksellinen yhteistyö on edellytys sille, että lapsi tulee huomioiduksi yksilöllisesti ja toiminta tukee lapsen kasvua ja kehitystä niin kotona kuin hoidossa. Ei keskitytä siihen, mikä on huonosti vaan siihen, mitä voidaan yhdessä tehdä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Toiminta-aika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia päivässä ja hoitoajasta sovitaan huoltajien kanssa tarkemmin ennen päivähoidon alkamista.

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoito on kunnan järjestämää varhaiskasvatuslain mukaista toimintaa, jossa yhdistyvät perhepäivähoidon kodinomaisuus ja pieni lapsiryhmä. Ryhmäperhepäivähoidossa lapsiryhmässä voi olla enintään 12 alle kouluikäistä lasta. Hoitopaikkana on kunnan osoittama ryhmäperhepäivähoitokoti, jossa työskentelee lastenhoitaja ja kaksi perhepäivähoitajaa. Sievissä toimii kolme kunnallista ryhmäperhepäivähoitokotia.

Yhteystiedot

Järvirinne
Järvikyläntie 199
85430 Sievi

044 4883 361
jarvirinne [at] sievi.fi 

Kukonkosken ja Kukontuvan ryhmäperhepäivähoitokodit
Poleentie 29, 85310 Sievi

Kukonkoski puh.  044 4883366
Kukontupa puh. 044 4883367
ryhmis.kukonkoski [at] sievi.fi