Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asianomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia, ei näin ollen läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

- kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet.

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

- kunnanjohtaja
- kunnanhallituksen esittelijä
- lautakuntien ja lupajaoston esittelijät.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tarkastuslautakunnan on tarkastettava ilmoitukset ennen tiedon viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon.

Voit täyttää sidonnaisuusilmoituksen sähköisesti tästä. HUOM! Uusi ilmoitus korvaa aiemman, joten täytä kaikki, myös ennallaan pysyvät tiedot!