Avustukset

ARAn energia-avustusta voi saada myös aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettäviin laitteistoihin, kuten aurinkopaneeleihin ja tarvittaviin kaapelointeihin.

Lue lisää asiasta: Tiedote aurinkopaneelit

Avustukset rakennusperinnön hoitoon 

ELY-keskuksen myöntämällä rakennusperinnön hoitoavustuksella tuetaan korjaustoimenpiteitä, jotka säilyttävät suomalaista rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä jälkipolville. Hakemus toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ensisijaisesti sähköisesti. Avustusten hakuaika on vuosittain loka-marraskuussa, tarkat hakuajat ELY-keskuksen verkkosivuilla vuosittain viimeistään haun alkaessa.

Avustus öljylämmityksen vaihtoon – tarjolla jopa 4 000 euroa pientalon omistajalle:

Avustushaku on avautunut 1.9.2020, mutta avustusta voidaan myöntää takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään kaukolämpöön, maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla.
Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoa avustuksesta ELY-keskuksen sivuilla (ely-keskus.fi

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2023.

Ohjeet avustuksen hakemiseen löydät ARAn verkkosivuilta - siellä on myös mm. luettelo korjaustoimenpiteistä, joihin avustusta on mahdollista saada. 

Sisäilmaongelmaisten asuntojen kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun voi saada avustusta vuoden alusta

Valtioneuvosto on hyväksynyt asiaa koskevan asetusmuutoksen 30.12.2019

Lue lisää asiasta: ARA, energia-avustukset

Korjausavustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). myöntää avustuksia iäkkään ja vammaisen henkilön asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen. Avustuksilla on jatkuva hakuaika. Korjaustöitä ei saa aloittaa, ennen kuin avustuspäätös on tehty tai korjaustoimenpiteiden tekninen tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty

Avustusta voit hakea ensisijaisesti  sähköisen asioinnin kautta.

Korjausavustusten hakemiseen lisätietoa meiltä rakennusvalvonnasta ja :

  • Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojalta tai 
  • ARAn puhelinpalvelusta puh. 029 525 0818 Palvelu on avoinna ti-to klo 9-15 (heinäkuussa ti-ke 9-15).
    Sähköpostiosoite on:  korjausavustus [at] ara.fi