Avustukset

ARAn energia-avustus

 Ara on myöntänyt energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2023. Energia-avustukset päättyvät vuoteen 2023. Avustuksia ei voi enää hakea.
Lue lisää asiasta: ARA, energia-avustukset

Avustukset rakennusperinnön hoitoon 

ELY-keskuksen myöntämällä rakennusperinnön hoitoavustuksella tuetaan korjaustoimenpiteitä, jotka säilyttävät suomalaista rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä jälkipolville. Hakemus toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ensisijaisesti sähköisesti. Avustusten hakuaika on vuosittain loka-marraskuussa, tarkat hakuajat ELY-keskuksen verkkosivuilla vuosittain viimeistään haun alkaessa.

Avustus öljylämmityksen vaihtoon – tarjolla jopa 4 000 euroa pientalon omistajalle:

Avustushaku on avautunut 1.9.2020, mutta avustusta voidaan myöntää takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään kaukolämpöön, maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla.
Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoa avustuksesta ELY-keskuksen sivuilla (ely-keskus.fi

Korjausavustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). myöntää avustuksia iäkkään ja vammaisen henkilön asuntojen korjauksiin. Olemassa olevien hissien esteettömyyskorjauksia ei enää 2024 alkaen avusteta. Avustuksilla on jatkuva hakuaika. Korjaustöitä ei saa aloittaa, ennen kuin avustuspäätös on tehty tai korjaustoimenpiteiden tekninen tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty. Korjausavustuksiin käytettävissä oleva määräraha pienenee vuonna 2024 huomattavasti. 

Avustusta voit hakea ensisijaisesti  sähköisen asioinnin kautta.

Korjausavustusten hakemiseen lisätietoa meiltä rakennusvalvonnasta ja :

  • Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojalta tai 
  • ARAn puhelinpalvelusta puh. 029 525 0818 Palvelu on avoinna ti-to klo 9-15 (heinäkuussa ti-ke 9-15).
    Sähköpostiosoite on:  korjausavustus [at] ara.fi