Vireillä olevat kaavat

Tällä sivulla esitellään Sievin kunnassa vireillä olevat asemakaavat ja yleiskaavat.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (PÄIVÄLÄN ALUEEN POHJOISOSA)

Asemakaavasuunnittelun kohteena on kirkonseudun asemakaava-alueen länsilaidalla sijaitseva Päivälän alue, joille paikallinen maa- ja metsätalousyrittäjä haluaa laajentaa yritystoimintaansa rakentamalla kaksi kasvihuonetta. Asemakaavalla tutkitaan yritystoiminnan tarpeisiin sopivan rakennuspaikan sijoittuminen. Samassa yhteydessä tarkastellaan alueen kiinteistöille johtavien liikenneväylien tarkoituksenmukaisuus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 15.12.2021 - 5.1.2022 välisenä aikana, jolloin siitä on voinut jättää palautetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 

 

KENKÄKANKAAN TUULIVOIMAYLEISKAAVA

Tuulivoimayleiskaavan suunnittelu on käynnistetty Semecon Oy:n hakemuksesta. Kaavoituksella tutkitaan tuulivoimarakentamisen soveltuvuuttaa Kenkäkankaan hankealueella. Hankealue sijaitsee Sievin kunnan eteläosassa Toholammin kuntarajan läheisyydessä. Tuulivoimahankealue sijaitsee noin 8 km Sievin keskustasta kaakkoon-etelään, noin 11 km Toholammen keskustasta itään, noin 20 km Reisjärven keskustasta luoteeseen ja noin 32 km Haapajärven keskustasta länteen. Hankkeen aikana tutkitaan kahta totetutusvaihtoehtoa. VE1 vaihtoehdossa hankealueelle sijoittuisi 35 voimalaa ja VE2 vaihtoehdossa 25 voimalaa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan myös ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 21.9. - 21.10.2022 välisenä aikana, jolloin siitä on voinut jättää palautetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan samanaikaisesti kaavasuunnittelun kanssa. Ympäristövaikutusten arviointi on erillinen työ, josta vastaa ELY-keskus. Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana Semecon Oy kerää palautetta hankkeesta kuntalaiskyselyllä, jonka tuloksia hyödynnetään arviointityössä.

Kuntalaiskysely

 

 

Yhteystiedot

Tekninen johtaja
Sami Puputti
044 4883 263

Sähköposti muotoa:
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi