Vireillä olevat kaavat

Tällä sivulla esitellään Sievin kunnassa vireillä olevat asemakaavat ja yleiskaavat.

MALAKAKANKAAN TUULI- JA AURINKOVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Yleiskaavan suunnittelu on käynnistetty Semecon Oy:n hakemuksesta. Kaavoituksella tutkitaan tuulivoima- ja aurinkovoimarakentamisen mahdollisuuksia Malakakankaan hankealueella.

VALMISTELUVAIHE

Malakakankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto asetetaan teknisen lautakunnan 13.3.2024 § 13 päätöksen mukaisesti julkisesti nähtäville kuulemista varten.

Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee noin 15 km Sievin keskustasta länteen, noin 13 km Kannuksen keskustasta itään ja noin 32 km Kalajoen keskustasta etelään.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa 12 tuulivoimalan rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Lisäksi kaava-alueelle esitetään 120 hehtaarin suuruinen aurinkovoima-alue. Sähköverkkoon liittäminen on suunniteltu toteutettavaksi hankealueelta etelään rakentuvan Fingridin Kukonkylän sähköaseman kautta. Sähkönsiirto liityntäpisteeseen toteutetaan maakaapelireittiä pitkin maastossa.

Osayleiskaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 21.3.-22.4.2024 välisen ajan.

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään 27.3.2024 klo 17.00 alkaen Sievin koulukeskuksen Vääräjokisalissa (Jussinmäentie 2c, 85410 Sievi) sekä verkkolähetyksenä. Kahvitarjoilu järjestetään klo 16.30 alkaen.

Valmisteluaineistoa koskevat lausunnot ja mielipiteet voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti: Sievin kunta, Tekninen toimi, Haikolantie 16, 85410 Sievi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo [at] sievi.fi. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi mitä valmisteluaineiston kohtaa kommentti koskee.

Mielipidelomake

Valmisteluvaiheen aineisto:

Kaavaluonnos
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1a Meluselvitys
Liite 1b Meluselvitys yhteisvaikutukset
Liite 2a Välkeselvitys
Liite 2b Välkeselvitys yhteisvaikutukset
Liite 3a Näkemäalueselvitys
Liite 3b Näkemäalueselvitys yhteisvaikutukset
Liite 4 Valokuvasovitteet
Liite 5 Maisemaselvitys
Liite 6a Luontoselvitykset
Liite 6b Linnustoselvitykset
Liite 6c Lepakkoselvitys
Liite 6d Huomionarvoiset kohteet
Liite 7 Susiselvitys
Liite 8a Arkeologinen inventointi
Liite 8b Arkeologinen täydennysinventointi
 

Malakakankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan samanaikaisesti kaavasuunnittelun kanssa. Ympäristövaikutusten arviointi on erillinen työ, josta vastaa ELY-keskus.

 

 

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (PÄIVÄLÄN ALUEEN POHJOISOSA)

Asemakaavasuunnittelun kohteena on kirkonseudun asemakaava-alueen länsilaidalla sijaitseva Päivälän alue, joille paikallinen maa- ja metsätalousyrittäjä haluaa laajentaa yritystoimintaansa rakentamalla kaksi kasvihuonetta. Asemakaavalla tutkitaan yritystoiminnan tarpeisiin sopivan rakennuspaikan sijoittuminen. Samassa yhteydessä tarkastellaan alueen kiinteistöille johtavien liikenneväylien tarkoituksenmukaisuus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 15.12.2021 - 5.1.2022 välisenä aikana, jolloin siitä on voinut jättää palautetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (8.12.2021)
 

 

KENKÄKANKAAN TUULIVOIMAYLEISKAAVA

Tuulivoimayleiskaavan suunnittelu on käynnistetty Semecon Oy:n hakemuksesta. Kaavoituksella tutkitaan tuulivoimarakentamisen soveltuvuuttaa Kenkäkankaan hankealueella. Hankealue sijaitsee Sievin kunnan eteläosassa Toholammin kuntarajan läheisyydessä. Tuulivoimahankealue sijaitsee noin 8 km Sievin keskustasta kaakkoon-etelään, noin 11 km Toholammen keskustasta itään, noin 20 km Reisjärven keskustasta luoteeseen ja noin 32 km Haapajärven keskustasta länteen. Hankkeen aikana tutkitaan kahta totetutusvaihtoehtoa. VE1 vaihtoehdossa hankealueelle sijoittuisi 35 voimalaa ja VE2 vaihtoehdossa 25 voimalaa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan myös ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 21.9. - 21.10.2022 välisenä aikana, jolloin siitä on voinut jättää palautetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2.9.2022)

 

Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan samanaikaisesti kaavasuunnittelun kanssa. Ympäristövaikutusten arviointi on erillinen työ, josta vastaa ELY-keskus.

 

 

VÄÄRÄJOEN TUULI- JA AURINKOVOIMAYLEISKAAVA

Tuulivoimayleiskaavan suunnittelu on käynnistetty Metsähallituksen hakemuksesta. Kaavoituksella tutkitaan tuuli- ja aurinkovoimarakentamisen mahdollisuuksia Vääräjoen hankealueella. Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee noin 15 km Sievin keskustasta etelään. Suunnittelualue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 62,5 km2. VE1 vaihtoehdossa hankealueelle sijoittuisi 50 voimalaa ja VE2 vaihtoehdossa 40 voimalaa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan myös ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtäville 4.10. - 4.11.2023 välisenä aikana, jolloin siitä on voinut jättää palautetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (29.9.2023)

 

Vääräjoen tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan samanaikaisesti kaavasuunnittelun kanssa. Ympäristövaikutusten arviointi on erillinen työ, josta vastaa ELY-keskus.