Vireillä olevat kaavat

Tällä sivulla esitellään Sievin kunnassa vireillä olevat asemakaavat ja yleiskaavat.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (PÄIVÄLÄN ALUEEN POHJOISOSA)

Asemakaavasuunnittelun kohteena on kirkonseudun asemakaava-alueen länsilaidalla sijaitseva Päivälän alue, joille paikallinen maa- ja metsätalousyrittäjä haluaa laajentaa yritystoimintaansa rakentamalla kaksi kasvihuonetta. Asemakaavalla tutkitaan yritystoiminnan tarpeisiin sopivan rakennuspaikan sijoittuminen. Samassa yhteydessä tarkastellaan alueen kiinteistöille johtavien liikenneväylien tarkoituksenmukaisuus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 15.12.2021 - 5.1.2022 välisenä aikana, jolloin siitä on voinut jättää palautetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (8.12.2021)
 

 

KENKÄKANKAAN TUULIVOIMAYLEISKAAVA

Tuulivoimayleiskaavan suunnittelu on käynnistetty Semecon Oy:n hakemuksesta. Kaavoituksella tutkitaan tuulivoimarakentamisen soveltuvuuttaa Kenkäkankaan hankealueella. Hankealue sijaitsee Sievin kunnan eteläosassa Toholammin kuntarajan läheisyydessä. Tuulivoimahankealue sijaitsee noin 8 km Sievin keskustasta kaakkoon-etelään, noin 11 km Toholammen keskustasta itään, noin 20 km Reisjärven keskustasta luoteeseen ja noin 32 km Haapajärven keskustasta länteen. Hankkeen aikana tutkitaan kahta totetutusvaihtoehtoa. VE1 vaihtoehdossa hankealueelle sijoittuisi 35 voimalaa ja VE2 vaihtoehdossa 25 voimalaa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan myös ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 21.9. - 21.10.2022 välisenä aikana, jolloin siitä on voinut jättää palautetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2.9.2022)

 

Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan samanaikaisesti kaavasuunnittelun kanssa. Ympäristövaikutusten arviointi on erillinen työ, josta vastaa ELY-keskus.

 

 

MALAKAKANKAAN TUULIVOIMAYLEISKAAVA

Tuulivoimayleiskaavan suunnittelu on käynnistetty Semecon Oy:n hakemuksesta. Kaavoituksella tutkitaan tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksia Malakakankaan hankealueella. Hankealue sijaitsee Sievin kunnan luoteisosassa rajoittuen Kannuksen kuntarajaan. Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee noin 15 km Sievin keskustasta länteen, noin 13 km Kannuksen keskustasta itään ja noin 32 km Kalajoen keskustasta etelään. VE1 vaihtoehdossa hankealueelle sijoittuisi 12 voimalaa ja VE2 vaihtoehdossa 7 voimalaa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan myös ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 22.2. - 24.3.2023 välisenä aikana, jolloin siitä on voinut jättää palautetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (16.1.2023)

 

Malakakankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan samanaikaisesti kaavasuunnittelun kanssa. Ympäristövaikutusten arviointi on erillinen työ, josta vastaa ELY-keskus. Semecon Oy kerää asukaskyselyllä tietoja hankealueesta. Kyselyyn voi vastata osoitteessa https://forms.office.com/e/M63rbZffP8.

 

 

VÄÄRÄJOEN TUULI- JA AURINKOVOIMAYLEISKAAVA

Tuulivoimayleiskaavan suunnittelu on käynnistetty Metsähallituksen hakemuksesta. Kaavoituksella tutkitaan tuuli- ja aurinkovoimarakentamisen mahdollisuuksia Vääräjoen hankealueella. Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee noin 15 km Sievin keskustasta etelään. Suunnittelualue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 62,5 km2. VE1 vaihtoehdossa hankealueelle sijoittuisi 50 voimalaa ja VE2 vaihtoehdossa 40 voimalaa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan myös ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtäville 4.10. - 4.11.2023 välisenä aikana, jolloin siitä on voinut jättää palautetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (29.9.2023)

 

Vääräjoen tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan samanaikaisesti kaavasuunnittelun kanssa. Ympäristövaikutusten arviointi on erillinen työ, josta vastaa ELY-keskus. 

 

 

 

Yhteystiedot

Tekninen johtaja
Sami Puputti
044 4883 263

Sähköposti muotoa:
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi