Varhaiserityiskasvatus

Sievissä lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Lapsen tuen tarve voi olla mm. puheen ja kielen kehityksen alueella, sosiaalisessa ja tunne-elämän kehityksessä, käyttäytymisessä, motoriikassa, tarkkaavaisuudessa ja kehittymisessä tai hahmottamisessa.

Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen tuen tarpeen määrittely, kirjaaminen ja tuen järjestäminen sisällytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan (VASU), jota arvioidaan yhdessä vanhempien/huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii henkilöstön ja vanhempien tukena varhaisen tuen tarpeen tunnistamisessa sekä tukitoimien suunnittelussa ja järjestämisessä sekä on mukana kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa.

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Virva Mäki-Asiala ph. 044 4883 365
virva.maki-asiala [at] sievi.fi

Kaisu Valle 040 7757 671
kaisu.valle [at] outlook.com

Linkit

MML/vanhempainnetti
Neuvokasperhe
Familyboost
Väestöliitto/tietoa vanhemmille