Arkisto

Kunnan pysyvästi ja pitkään säilytettävät asiakirjat ovat kunnantalolla sijaitsevassa päätearkistossa. Vanhimmat asiakirjat ovat 1860-luvulta. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja kuka tahansa voi käydä tutkimassa niitä kunnantalolla. Varaa tällöin aika etukäteen arkistosihteeriltä. Asiakirjoja ei lainata kunnantalon ulkopuolelle. Muista kuin julkisista asiakirjoista annamme tietoja vain asianosaisille.

Sievin kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirja-/tietopyynnön voi tehdä tietopyyntölomakkeella: https://akkuna.fi/palvelu/sievi/arkisto-ja-tietopalvelu

Asiakirjojen omatoiminen tutkiminen kunnantalolla on maksutonta. Asiakirjoista voidaan ottaa kopioita/tulosteita ja lähettää niitä myös sähköisesti. Julkisuuslain 34 §:ssä luetellaan, milloin asiakirjan antamisesta ei peritä maksua. Mikäli maksua peritään, noudatetaan kunnanhallituksen hyväksymää toimistopalveluhinnastoa 1.1.2020 alkaen. Hinnastossa on määritelty myös tuntihinta asiakirjojen etsimiseen, kopiointiin ja tulostukseen käytetystä ajasta.

Kunnantalolla sijaitsee myös Sievin kotiseutuarkisto, joka kuuluu kulttuuritoimen alaisuuteen.

Tervetuloa tutustumaan arkistoon!

Yhteystiedot

arkistosihteeri
Päivi Pöllä
044 4883 208
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi
 

Linkkejä

Julkisuuslaki
Tietosuojalaki
Tiedonhallintalaki
Arkistolaki

Arkistolaitos