Nuorisovaltuusto

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi on kuntalain mukaan asetettava
nuorisovaltuusto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Hallintosäännön § 20 mukaan
nuorisovaltuusto on yksi Sievin kunnan vaikuttamistoimielimistä.

Sievissä nuorisovaltuusto koostuu Jussinpekan koulun ja lukion oppilaskunnan nimeämistä oppilaista. Kunnanhallitus on pyytänyt molempia oppilaskuntia nimeämään 4 edustajaa nuorisovaltuustoon.

Sievin nuorisovaltuuston kokoonpano kaudella 08/2021-05/2023 on:

Helinä Saarenpää, puheenjohtaja
Maunus Voltti, varapuheenjohtaja
Alisa Partanen
Eelis Pelkonen
Rebekka Aspfors
Olivia Nurmimäki
Sofia Rentola
Anton Linna

Nuorisovaltuuston ohjaajana ja kokousten sihteerinä toimii nuorisotyöntekijä Päivi Korkeakangas

Yhteystiedot

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Helinä Saarenpää

Nuorisovaltuuston ohjaaja
Päivi Korkeakangas
044 4883485