Rakennustöiden aloitusilmoitus

Rakennusluvan saavuttaessa lainvoiman voidaan rakentaminen aloittaa, mikäli rakennushankkeelle on vastaava työnjohtaja hyväksyttynä. Ilmoita rakennustyön aloittamisesta rakennusvalvontaan joko puhelimitse tai sähköpostilla.
Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia rakennushankkeita. 

Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen perustusten valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen (aletaan rakentaa perustusten päältä ylöspäin). Lupaa vaativissa rakennuksen korjaus- ja muutostöissä rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen tai rakentamiseen.

Aloitus on tärkeää ilmoittaa, koska sen jälkeen Kalajoen paikkatietopalvelujen mittausryhmä käy tekemässä sijaintikatselmuksen rakennuksen pohjakarttaan merkitsemistä varten. Kun aloituspäivämäärä kirjataan rakennusvalvonta ohjelmaan, niin aloitustieto välittyy automaattisesti DVV:n (Digi- ja väestötietoviraston) rakennusrekisteriin ja sieltä mm. Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotanto tilastoon.

Yhteystiedot

rakennustarkastaja
Tuure Viljamaa
044 4883 265

toimistosihteeri
Merja Honkala
044 4883 268

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi