Esiopetus

Esiopetusta järjestetään Jyringin, Korhosen ja Kiiskilän kouluilla sekä Järvikylän ja Leppälän kouluilla tarvittaessa yhdysryhmänä. Lauri Haikolan koululla esiopetusta on kahden erillisryhmän lisäksi yhdessä pienryhmässä.

Tänä lukuvuonna esiopetusta järjestetään Jyringin, Järvikylän, Kiiskilän, Korhosen ja Lauri Haikolan koululla.

Esiopetushaku on keväällä ja päätökset järjestelyistä postitetaan vanhemmille vuosittain toukokuuhun mennessä.

Toimipiste

Haikolantie 16
85410 SIEVI