Tuulivoimaohjelma

Taustaa

Suomessa tuulivoimarakentaminen on kiihtynyt merkittävästi viime vuosina. Sievin kunnan alueella on useita hankkeita valmisteluvaiheessa. Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen kaavoitus on käynnistetty alkusyksystä 2022 ja kahden hankkeen osalta tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavoitushakemukset. Puutikankankaan kahdeksan voimalan tuotanto käynnistyy vuosien 2022-23 vaihteessa ja Jakostenkallion 7 voimalaa on ollut toiminnassa joulukuusta 2021 alkaen.

Esa Kukkosen tekemän valtuustoaloitteen pohjalta Sievin kunta on päättänyt käynnistää kaavoitusta ohjaavan tuulivoimaohjelman laatimisen. Ohjelmassa Sievin kunnanvaltuusto voi määrittää tuulivoimakaavoitusta ohjaavia linjauksia, jotka ovat lainsäädäntöä ja maakuntakaavoitusta tiukempia.

Ohjelmatyötä varten hankkeelle on valittu ohjausryhmä, jossa on 10 jäsentä. Ohjausryhmä vastaa ohjelman sisällöstä ja ohjelmatyön etenemisestä. Kumppaniksi tuulivoimaohjelman valmisteluun on valittu Sweco Infra & Rail Oy, joka vastaa ohjelman käytännön tekemisestä yhdessä ohjausryhmän viranhaltijajäsenten kanssa.

Ohjelman tavoite

Tuulivoimaohjelman tavoitteena on luoda yhteinen näkemys Sievin tuulivoimarakentamisen tulevaisuudesta pitkällä aikavälillä. Ohjelmassa tullaan esittämään selkeät kriteerit ja periaatteet tuulivoimakaavoituksen ohjaukseen.

Aikataulu

Ohjelmatyö on käynnistetty syyskuussa 2022 ja alustavan arvion mukaan ohjelma valmistuu alkukesästä 2023.

Ohjelma-aikataulu
Kuva: Ohjelmatyön alustava aikataulu

Osallistuminen

Ohjelmatyön aikana kuntalaisten on mahdollisuus osallistua ohjelman valmisteluun. Osallistua voi ainakin vastaamalla vuoden 2023 alussa järjestettävään kuntalaiskyselyyn ja jättämällä mielipiteen keväällä nähtäville asetettavasta ohjelmaluonnoksesta. Työn aikana järjestetään myös mahdollisesti työpajoja, joihin on kuntalaisilla mahdollisuus osallistua.

Maakuntakaava ohjaa seudullisesti merkittäviä hankkeita

Maakuntakaavoitus ohjaa seudullisesti merkittävien tuulivoimahankkeiden sijoittumista Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. Nykyisten vaihemaakuntakaavojen seudullisen hankkeen raja on 10:ssä voimalassa. Tätä pienemmät hankkeet voidaan toteuttaa kuntakaavoituksella ilman maakuntakaavan tuulivoima-aluerajausta.

Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan liitto valmistelee uutta vaihemaakuntakaavaa. Valmisteluvaiheen aineistoissa seudullisesti merkittävän hankkeen raja olisi laskemassa 7 voimalaan. Samalla maakuntakaavaan ollaan lisäämässä uusia tuulivoima-aluerajauksia. Aluerajausten määrittämisen tukena on käytetty TUULI-hankkeen aikana syntynyttä aineistoa.

 

Ohjausryhmä

Kai Korhonen
puheenjohtaja

Sami Puputti
varapuheenjohtaja

Reijo Peltokorpi

Rami Rauhala

Annu Pärkkä

Ari Ahola

Pasi Känsälä

Jukka Muhola

Liisa Vesisenaho

Pirjo Rahkonen

sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)sievi.fi