Rakentamisen luvat/Lupapiste

Lupamenettely

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen ja muutostöihin tarvitaan yleensä lupa. 

Sievin rakennusvalvonnalla on käytössä maksuton Lupapiste -asiointipalvelu: jossa voit hakea rakentamisen lupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti.  Ensimmäisen käyttökerran yhteydessä palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Rakentaja voi valtuuttaa luvan hakemisen myös suunnittelijan tai vastaavan työnjohtajan tehtäväksi. Myös valtakirjalla valtuutettu asianhoitaja voi täyttää hakemuksen hakijan puolesta.

Alla olevasta linkistä pääset kirjautumaan lupapisteeseen ja tuon kirjautumissivun alapalkista pääset siirtymään tarvittaessa myös Lupapisteen käyttöohjeisiin.
 

Siirry lupapisteeseen >>

Lupapisteen logo

 

 

 

Poikkeamismenettely

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista voidaan hakea poikkeamista.

Naapurin kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vireillä olevan rakennushankkeen johdosta tulee kuulla rajanaapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereiset kiinteistöt, tienpitäjä (Väylävirasto) silloin, kun kiinteistö rajoittuu maantiehen, sekä vastapäisen kiinteistön omistajat. ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri (L) -vastuualue antaa naapurin kuulemislausunnot tienpitäjän (Väyläviraston) maanteiden osalta.
Lupahakemuksen kolmannella sivulla on kohta naapureiden kuulemiselle. Mikäli tienpitäjä (Väylävirasto) on rajanaapurina, löydät ohjeita kuulemiseen ELY:n sivustolta. 

Rakentamisilmoitus verottajalle

Kotitalouksien velvollisuus on tehdä kaikista rakennusluvan alaisista töistä rakentamisilmoitus verottajalle. Tietojen ilmoittamisessa ei ole euromääräistä alarajaa. Ilmoita euromäärältään vähäisetkin työt, jos ne ovat rakennusluvan alaisia.

Rakennuksen purkaminen

Ymparisto.fi -palvelussa on tiivistetysti tietoa purkuhankkeista ja lukijoita ohjataan linkityksillä tarkemman tiedon ääreen, etsimään asiantuntijan avukseen tai esimerkiksi tarkistamaan asbestipurkutyön tarjoajan lupatilanteen. Sivuilla on linkit myös ympäristöministeriön julkaisemiin kattaviin purkualan ohjeistuksiin.

Yhteystiedot

rakennustarkastaja
Tuure Viljamaa
044 4883 265

toimistosihteeri 
Merja Honkala
044 4883 268

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi 

Lomakkeet

Selvitys naapurin kuulemisesta

Rajanaapurin suostumus (jos rakennus tulee lähelle rajaa)

Rakennuksen purkaminen (ilmoitus/lupa)

 

Linkit

 

Väylävirasto rajanaapurina

Tiekartat

Liittymälupa maantielle

Rakentamisilmoitukset verottajalle

Rakennuksen purkaminen (ymparisto.fi -sivusto)