Perusopetuksen oppilashuolto

Yhteisöllinen opiskeluhuolto
– seuraa, arvioi ja kehittää koko kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia.
– huolehtii kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto
– on yksittäiselle oppilaalle annettavia palveluja.
– yksilöllisen tuen vaihtoehtoja ovat kouluterveydenhoitaja, lääkäri, psykologi, kuraattori ja monialainen asiantuntijaryhmä.