Vaikuttamistoimielimet

Kunnassa on hyvinvointityöryhmä, lapsiasiainneuvosto, nuorisovaltuusto, nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä kyläneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Vaikuttamistoimielimet eivät ole kunnan viranomaisia eivätkä siten voi tehdä hallintopäätöksiä. Vaikuttamistoimielimet voivat osallistua päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla ja niiden edustajille voidaan antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa toimielimen päätöksellä.


MUISTIOT 2023

Hyvinvointityöryhmä
1/2023 Muistio 24.01.2023
2/2023 Muistio 29.03.2023
3/2023 Muistio 24.05.2023

Kyläneuvosto
1/2023 Muistio 09.02.2023
2/2023 Muistio 04.05.2023
3/2023 Muistio 23.08.2023
4/2023 Muistio 16.11.2023

Lapsiasiainneuvosto
1/2023 Muistio 14.02.2023
2/2023 Muistio 26.04.2023

Nuorisovaltuusto

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto (Noppa)
1/2023 Muistio 19.01.2023
2/2023 Muistio 22.02.2023
3/2023 Muistio 04.05.2023

Vanhus- ja vammaisneuvosto

1/2023 Muistio 16.01.2023
2/2023 Muistio 28.02.2023
3/2023 Muistio 16.05.2023
4/2023 Muistio 16.08.2023
5/2023 Muistio 13.09.2023
6/2023 Muistio 08.11.2023