Alueellisen PPSHP COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä ylläpitää tilannekuvaa ja arvioi epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.